Share |
Аккумляторын бүтэц
Дөл сааруулагч


•    Аюулгүй
•    Гадна талд нь оч үсрэхээс сэргийлсэн
•    Хүчил асгаралтыг багасгасан
•    Тоосноос хамгаалсанГидрометр


•    Бүрэн цэнэглэгдсэн үед электролитийн үед төлөвийн байдал нь 1280 байна. Гол төлөв байдал нь годуу 1220 байдаг. Энгийн үед тусгай төлөвт байдал нь 1100 болтол буурсан үед аккумулятор бүрэн цэнэггүй болно.Лацадсан таглаа


•    Шингэн алдах, бохирдолоос сэргийлнэ
•    Хайрцагийг улам бат бөх, хатуу болгоно
•    Дөл үсрэхээс сэргийлсэн дөл сааруулагчтай 
•    Хурдан шалгахад зориулагдсан гидрометр байрлуулсан


Polypropylene хайрцаг


•    Бэхжүүлсэн энэ дизайн нь чичрэлт болон замын донсолгооноос болж аккумуляторын элементийг эвдрэхээс хамгаалсан
•    Хөнгөн чанрын материаллаар хийсэн маш хүчтэй бат бөх чанартайНягтаршуулсан кальцийн тор 


•    Маш сайн эсэргүүцэх чадвартай 
•    Тор зэвэрхээс сэргийлсэн
•    Цэнэг ихэдхээс сэргийлсэн
•    Бага хий ялгаруулж маш бага ус зарцуулна
•    Цэнэгээ алдахгүй 
•    Дулаанд тэсвэртэй

Цутгамал хавтанцаран багц

•    Нимгэн хийн шаталтын уламжлалт холбогчоос ч илүү хүчтэй
•    Замын донсолгооноос гарах үйл ажиллагааны өөрчлөлтийг багтааасан юм.

Бага эсэргүүцэлтэй хүчилийн тусгаарлагч•    Хасах хавтанцарыг тусгаарлагч
•    Чичрэлтэнд бат бөх, чанартай
•    Нэмэх болон хасах хавтангийн хооронд дотоод богино холбоо үүсэхээс сэргийлнэ

Онцгой патент бүхий шингэн хийн тусгаарлагч


•    Электролитийн уурыг цуглуулж электролитийн алдагдалаас сэргийлсэн шингэнтэй
•    Температурын өөрчлөлт болон цэнэглэлтийн үед аккумуляторт хийг оруулахыг хориглоно


Share |